Minőség- és környezetközpontú irányítási politika

A Nyárasdi és Társa Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. az építő, szerelő és karbantartó szolgáltatásra vonatkozóan kínál komplex szolgáltatásokat.

Szervezetünk minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének alapját a jelen minőség- és környezetközpontú irányítási politika határozza meg, amely tartalmazza a vezetőség által megfogalmazott és kinyilvánított minőségre és környezetvédelemre vonatkozó szándékait és irányvonalait.

Valamennyi munkatársunk magáénak vallja a szervezet politikáját, ismeri a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit és az MSZ EN ISO 9001:2009, valamint az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány által meghatározott elvárásokat.

A minőség- és a környezetközpontú irányítás valamennyi munkatársunk feladata és felelőssége, mely során a minőség és a környezetvédelem iránti elkötelezettségünket példamutatásunk, a minőség- és környezetközpontú irányítási tevékenységhez vállalt tudatos szerepünk, valamint az irányítási folyamatok figyelemmel kísérése és mérése hitelesíti.

Tudatában annak, hogy környezetünk értékeinek megóvása és megőrzése, illetve környezetünk minőségének védelme elemi feltétele a fenntartható fejlődésnek, elkötelezettségünket fejezzük ki a minőség- és környezettudatos gondolkodás általánossá tétele a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos működtetése, fejlesztése és céljai elérése mellett, mely során elsődleges a környezeti hatásaink folyamatos csökkentése.

A környezettel való harmonikus együttélés szervezetünk filozófiája, ezen belül a minőség- és környezetközpontú politikánk egyik alapkövetelménye, amelyre a beszerzésétől a kivitelezési szolgáltatásig a szervezetünk egész tevékenysége épül, s szerves részét képezi az irányítási, megvalósítási, ellenőrzési és fejlesztési folyamatainknak.

Folyamatos fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy minél jelentősebb tényezővé váljunk a megrendelői igények kielégítésében. Ezen törekvésünket megrendelőink számára a teljes vevőszolgálat biztosításával, ezen keresztül, a megrendelőink által kívánt, a magunk számára meghatározott, alvállalkozóinktól, beszállítóinktól elvárt minőségi és környezeti követelmények, valamint a jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítésével kívánjuk elérni.

Elkötelezzük magunkat a vállalatirányítási folyamataink minőség- és környezettudatos működtetésére, fejlesztésére, a normál üzemmenetnél a környezetszennyezés megelőzésére, vészhelyzet esetén pedig, a lehető legkisebb környezeti kár bekövetkezésére.

Folyamatainkat a figyelembe vehető összes minőségi és környezeti szempont és hatás szerint értékeljük, melynek megfelelően, folyamatosan tájékoztatjuk tulajdonosainkat, munkatársainkat, partnereinket, környezetünket, minőség- és környezetközpontú irányítási céljainkról, terveinkről.

Szervezetünk minden munkatársával tudatosítjuk folyamatos képzések segítségével, hogy a saját munkaterületén tegyen meg mindent a folyamatok, a minőség- és környezetközpontú irányítási előírások betartására, hogy ez által magas színvonalon, kiváló minőségű szolgáltatást nyújtsunk a megrendelői igényeknek megfelelően, a környezeti értékek megóvása mellett.
Copyright © Nyárasdi és Társa - Építő, Szerelő-Szolgáltató Kft.